Øvre og Nedre Eiker kommuner


Kultur og fritid


Kulturseksjonene i Øvre og Nedre Eiker kommune har tidligere gitt klare signaler om behovet for samarbeid mellom de kommunale kulturvirksomhetene. Dette baserer seg på geografisk beliggenhet, likheter og forskjeller i faglig kompetanse, kvaliteten i et allerede bredt kulturtilbud i kommunene og potensialet i en bedre utnyttelse av dette.

En intensjonsavtale om kultursamarbeid fikk i 2010 politisk oppslutning i begge kommunene. Intensjonene i avtalen er basert på Kulturloven §1 og fokuserer på at kulturseksjonene i begge kommuner skal utnytte den kulturfaglige kompetanse på en bedre og mer effektiv måte og vurdere organisatoriske, informerende og andre tiltak og virkemidler for å oppnå en bedre samordning i både eksisterende og nye kulturtilbud, med barn og unge som hovedmålgruppe.

I følge av og i tråd med Intensjonsavtalen mellom kulturseksjonene i kommunene, velger man nå å samordne Øvre Eikers Kulturverksteder med Nedre Eiker kulturseksjons tilbud til barn og unge. På bakgrunn av dette, vil Kulturverkstedene bli et interkommunalt kulturtilbud for barn og unge i Øvre og Nedre Eiker.


Nedre Eiker kommune - Kultur og fritid


Kultursjef Jorunn Larsen
Kulturkontoret, Arbeidergata 37, 3050 Mjøndalen
www.nedre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 23 25 00
Epost: kultur@neiker.no


Øvre Eiker kommune - Kulturseksjonen

Kultursjef Lidia Myhre
Adresse: Øvre Eiker Rådhus, Stasjonsgata, 3300 Hokksund
Telefon: 32 25 10 00