Om kulturverkstedene


Vårens nye kulturverksteder tilbyr et mangfold av kurs innenfor de fleste samtidsuttrykk. Nye tilbud blir lagt ut på nettsiden til Kulturverkstedene.no og siden på Facebook/kulturverkstedene.

Mer informasjon i Øvre Eiker ved Jon Wold tlf. 99 41 35 10 og i Nedre Eiker Kari Ann Johnsen tlf. 32 23 28 57.

Kulturverkstedene skal være en naturlig del av stedsutviklingen i kommunene. Vi vet allerede at barn og unge krysser kommunegrenser for å kunne være med på tilbud som interesserer. Ved å samkjøre våre kulturverksteder, kan begge Eikerkommunene tilby et bredere og et mer spennede kulturtilbud.